„Preoții Tăi Doamne, se vor îmbrăca întru dreptate…" Studii de teologie pastorală, predici și cuvântări

Preț normal
40,00 lei
Preț de vânzare
40,00 lei
Preț normal
Fără stoc
Preț per produs
per 
Cod 9786068602097
Prodigioasa activitate științifică a Pr. Prof. dr. Ene Braniște s-a desfășurat în toate cele trei domenii ale disciplinelor catedrei pe care o onora: Liturgică, Pastorală și Artă creștină, la care s-a adăugat și deosebita lucrare omiletică și catehetică. În volumul 4 al integralei am grupat mai întâi studiile sale de Teologie Pastorală, urmate de panegirice, predici la praznice și duminici, predici tematice, studii omiletice și diverse cuvântări. Această lucrarea teologică și științifică am prefațat-o cu formula liturgică a îmbrăcării felonului: << Preoții Tăi, Doamne, se vor îmbrăca întru dreptate...>>.
Părintele Profesor, pentru a defini și explica pe deplin lucrarea liturgică și sacramentală a Bisericii, a legat-o și a întregit-o cu activitatea pastoral-misionară a acesteia. De aceea, studiile de Teologie Pastorală, care formează prima parte a prezentului volum, urmăresc trei probleme centrale:
a) preotul ca persoană liturgică, cu o chemare sau vocație specială, instituită prin hirotonie și trimisă spre împlinirea misiunii sfinte, având o viață morală pilduitoare și plină de virtuți, ca păstor și om;
b) preoția ca instituție divină, legată direct de slujirea arhierească a Mântuitorului Hristos, ca o profundă argumentare biblică și cu o misiune mântuitoare de împlinit, în Biserică și societate, prin rolul ei sacramental sau sfințitor;
c) mijloacele și metodele pastorale necesare conducerii credincioșilor pe calea mântuirii.
Importanța slujurii preoțești este întărită prin mulțimea virtuților necesare unui preot și prin viața sa lăuntrică sau duhovnicească, îmbunătățită continuu prin rugăciune, reculegere, spovedanie, împărtășanie, precum și prin lecturi biblice și duhovnicești.
Aflându-ne la finalizarea celor patru volume care reunesc opera integrală, culeasă din diferite publicații, a mentorului și Părintelui nostru Ene Braniște, considerăm că ne-am împlinit doar o datorie de suflet, aducându-i astfel cuvenitul omagiu, în numele tuturor ucenicilor săi, dar și prețuirea Bisericii noastre, pe care a expimat-o Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, la comemorarea a 100 de ani de la nașterea marelui teolog.
Prin această restituire oferim posterității posibilitatea redescoperirii personalității acestui mare profesor de Teologie, care a ilustrat în perioada cea mai grea a secolului al XX-lea Liturgica, Pastorala și Arta creștină românească.

Dr. Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și MItropolitul Ardealului