Omilii la săracul Lazăr. Despre soartă și providență. Despre rugăciune. Despre viețuirea după Dumnezeu

Preț normal
20,00 lei
Preț de vânzare
20,00 lei
Preț normal
Fără stoc
Preț per produs
per 
Cod 6422839000916
Cuprins
Cuvânt rostit în Antiohia, a doua zi dupã Calende, împotriva betivilor, si a celor ce merg la cârciumi, si fac dãntuiri în cetate; si cã dascãlul nu trebuie sã lepede pe ucenicii sãi, chiar dacã deocamdatã nu i se supun; si despre sãracul Lazãr si bogat 

Al doilea cuvânt despre Lazãr, si cã sufletele celor morti de moarte nãprasnicã nu se fac draci, si despre judecatã si milostenie 

Al treilea cuvânt despre Lazãr, si de ce dreptii cad de multe ori în primejdii, iar pãcãtosii scapã de acestea 

Al patrulea cuvânt despre bogat si Lazãr; si cã constiinta obisnuieste sã ne aminteascã pãcatele vechi; si despre Iosif 

Despre spusa Apostolului: Frafilor, despre cei ce au adormit nu voim sã fiti întru nestiintã, ca sa nu vã intristati, si despre lov si Avraam 

Despre cutremur si despre bogat si Lazãr, si de unde vine robia 

Cãtre cei ce pleacã la alergãrile de cai, si la cuvântul Evangheliei: Intrati prin usa cea strâmtã, cã largã este usa si latã calea ce duce la pierzare, si mulfi sunt cei ce intrã printr-insa, si sfârsitul tâlcuirii la bogat si Lazãr