Marele cuvânt catehetic, Despre nevoință

Preț normal
18,50 lei
Preț de vânzare
18,50 lei
Preț normal
Fără stoc
Preț per produs
per 
Cod 6422839001906
216 pagini

Colecţia Lumini pentru suflet

"Se cuvine deci ca fiecare dintre voi să aşeze ca pe o temelie tare şi statornică frica şi dragostea în sufletul său şi să o hrănească cu fapte bune şi cu rugăciune neîncetată. Căci nu se sădeşte în noi în chip simplu şi de la sine dragostea de Dumnezeu, ci prin multe şi mari griji şi prin împreună-lucrarea lui Hristos."

"Sfântul Grigorie s-a remarcat mai întâi prin dragostea faţă de cultură, în special pentru filosofie, iar apoi prin slujirea Bisericii lui Hristos, apărând dreapta-credinţă, investindu-şi în această lucrare toate cunoştinţele dobândite prin studiul ştiinţelor clasice ale timpului său."

Din Cuvântul înainte al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române