Glafire la cărțile lui Moise, vol. II, tomul 1

Preț normal
61,00 lei
Preț de vânzare
61,00 lei
Preț normal
Fără stoc
Preț per produs
per 
Cod 6422839011639
Dacă în prima scriere (Închinarea și slujirea în Duh și Adevăr, n.ed.) s-a concentrat mai mult asupra interpretării jertfelor din Vechiul Testament ca umbre ale jertfei lui Hristos și ale jertfelor noastre duhovnicești, în scrierea de față Sfântul Chiril se concentrează în mod deosebit asupra prezentării lui Hristos sub chipul (umbra) unor personaje, acte și jertfe din cele cinci cărți ale Pentateuhului, în special din Facerea și ieșirea. Cartea set de o mare și subtilă bogăție de gânduri despre Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, Cel pe de o parte Dumnezeu și pe de alta om, despre minunata unire între dumnezeirea atotputernică și omenitatea smerită, unită cu El și în El. Hristos are în Sine toată smerenia, dar e voită, e liberă, nu impusă de vreo lege și, de aceea, prin lucrarea Sa mântuitoare devine cu atât mai mult o pildă puternică.

Preotul academician Dumitru Stăniloae