Vestirea Evangheliei mântuirii. Predici la duminicile de peste an

Preț normal
90,00 lei
Preț de vânzare
90,00 lei
Preț normal
Fără stoc
Preț per produs
per 
Cod 9786065093713
Prin cele 94 de predici și cuvântări mă străduiesc să redau omului de credință libertatea de a gândi mai departe de limitele lumii acesteia, de a trăi în umbra Crucii, de a încerca urcușul spre Golgota pentru a putea nădăjdui în înviere. Insist cu precădere asupra învățăturilor morale și a actelor harice ale Bisericii, îndreptate spre purificarea sufletească, spre alinarea suferințelor acestei vieți și spre dobândirea lumii de dincolo. În această carte am arătat frumusețea trăirii în Hristos, nașterea omului nou, bucuria îndumnezeirii prin viața sacramentală a Bisericii, importanța mărturisirii lui Hristos prin smerenie, curăție, ascultare și faptele iubirii de aproapele. Am căutat să dau predicilor un fond doctrinar țesut cu texte biblice și patristice. Ele sunt adresate deopotrivă slujitorilor sfintelor noastre Altare și credincioșilor mireni de toate vârstele și stările sociale, care caută o cale de viață și doresc să descopere mai deplin mireasma adevărurilor sfinte. Îl rog pe Hristos Domnul să binecuvinteze și să lumineze pe cititorii acestui volum de predici, încât, hrăniți "cu cuvintele credinței și ale bunei învățături" (I Timo. 4, 6), să viețuiască în conformitate cu Legile Evangheliei Sale.

Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei