Pustnicii nevăzuți ai Athosului - taina pustiei athonite

Preț normal
26,00 lei
Preț de vânzare
26,00 lei
Preț normal
Fără stoc
Preț per produs
per 
Cod 9789731981345
„În lunga istorie a Sfântului Munte există următoarea tradiţie: un grup de pustnici, în număr de şapte, (după unii, doisprezece), trăiesc în asceză extremă, cu un singur scop, anume acela de a se ruga neîncetat lui Dumnezeu pentru toată lumea. Au daruri deosebite de la Duhul Sfânt şi pot trăi fără casă, umblând goi, pentru că sunt nevăzuţi de ochiul omenesc“ - monahului Iosif Dionisiatul. 
Renumele acestor monahi, sau mai bine-zis tradiţia aceasta, se transmite de cel puţin 200 de ani, din generaţie în generaţie, nu numai în monahismul aghioritic, ci şi în toată Ortodoxia. Asceţii tainici se arată din când în când atât unor monahi, cât şi unor creştini laici. De cele mai multe ori, ei fac profeţii sau se adresează persoanelor cu care vorbesc, referindu-se concret la viaţa acestora. 
Alţii adaugă că acest grup de şapte pustnici nevăzuţi nu numai că există şi astăzi, dar că se completează de fiecare dată când moare unul dintre ei cu un alt monah aghiorit virtuos, care ajunge în locul lor de nevoinţă prin minune dumnezeiască, fiind astfel tot timpul în număr de şapte. 
Tradiţia mai spune că aceşti şapte (sau doisprezece) pustnici vor fi cei care vor săvârşi cea din urmă Liturghie pe vârful Athosului, în bisericuţa Schimbarea la Faţă a Mântuitorului, după care va fi sfârşitul lumii, adică cea de-a Doua Venire a Domnului Iisus Hristos. 
 
 
 
Cuprins 
 
Cuvânt înainte - Irineu, Episcop de Patara / 5 
Prolog / 7 
Prolog la ediţia a doua / 9 
Introducere în tainele pustiei athonite / 11 
Pustnicii „nevăzuţi“ din Athos / 16 
 
I. Pustnici renumiţi ai Athosului, 
din vechime şi până în zilele noastre 
 
Părinţi athoniţi din trecut, ale căror nume sunt cunoscute / 25 
Cuviosul Petru Athonitul / 25 
Pustnicul Isaia / 27 
Cuviosul Maxim Kafsokalivitul / 27 
Cuviosul Nifon Kafsokalivitul / 29 
Cuviosul Gherontie Vuleftiriotul / 31 
Cuvioşii Dionisie Oratorul şi Mitrofan Duhovnicul / 31 
Sfântul Nil Izvorâtorul de Mir / 33 
Cuviosul Grigorie din Bizanţ / 34 
Cuviosul Nichifor Isihastul / 34 
Cuviosul Acachie Kafsokalivitul / 34 
Cuviosul Teodor din Vigla / 35 
 
Părinţi mai recenţi ai pustiei Athonite / 36 
Părintele Ioachim Spileotul / 36 
Pustnicul Pahomie Spileotul / 36 
Pustnicul Serapion Rusul / 37 
Părintele Gherasim Karmilitul / 38 
Pustnicul Serafim de pe Athon / 39 
II. Povestiri despre 
pustnicii nevăzuţi din Athos 
 
Despre primii pustnici din Athos (Din viaţa Sf. Atanasie Athonitul) / 43 
Pustnicul rătăcitor (Din viaţa Sf. Maxim Kafsokalivitul) / 43 
Şapte pustnici necunoscuţi / 44 
Vedenie şi mireasmă sfântă la Chilia lui Isaia (Din viaţa Sf. Nou 
 Mucenic Constantin Agareanul) / 45 
Ianakopoula şi asceţii nevăzuţi / 46 
Peştera celor trei moaşte / 48 
Descoperirea unor sfinte moaşte la Kato Hairi / 49 
Tainicul pustnic gol / 50 
Părintele Grigorie şi pustnicii nevăzuţi / 52 
Cei trei pustnici / 54 
Sfinţii goi de la Krya Nera / 56 
Peştera Binecuvântărilor / 58 
„Vino cu noi!” / 61 
„Frate, tu să mergi la Schitul Xenofont!“ / 63 
Cei zece pustnici de la Sfântul Petru / 64 
Altă peşteră tainică din jurul Chiliei lui Isaia / 65 
„Despre cei doisprezece pustnici desculţi de pe Athon“ / 66 
Arătarea unei peşteri cu sfinte moaşte / 68 
„Pustnicii fără adăpost“ / 70 
Crucea Miresmei / 72 
Pustnicul anonim de pe Athon / 74 
Pustnicul şi pesmeţii / 75 
Cei doisprezece pustnici din peşteră / 76 
Mireasmă în zona Hairi a Marii Lavre / 77 
Mireasmă şi în regiunea Hairi a Kafsokaliviei / 78 
Sălbăticiunile Maicii Domnului / 78 
Părintele Leontie Spileotul şi cei doisprezece pustnici anonimi /81 
Eremiţii din locurile pustii / 82 
Urme de picioare goale pe zăpadă / 84 
A bătut clopotul ca să-i ajungă pe „pustnicii goi“ / 85 
Povestirile părintelui Gherasim Imnograful / 87 
De zece ani venea şi lua apă / 88 
S-a închinat pe locul unde călcaseră picioarele pustnicului / 89 
Cerea de pomană ca să-i hrănească pe pustnici / 90 
Cei doi pustnici pe jumătate goi / 91 
Întâlnirea ucenicului ascultător cu pustnicii / 91 
Peştera bucuriei / 92 
Stravolangada / 93 
Pustnicii de la Lefka / 95 
Despre sfinţii pustnici nevăzuţi (Din scrisorile părintelui Iosif 
 Isihastul) / 96 
Părticelele din Sfintele Taine care au dispărut / 97 
Călugării tainici de la Vavila / 98 
Pustnicul gol din noapte / 99 
Povestirile unui ieromonah / 100 
A dispărut ca o umbră / 102 
Un pustnic necunoscut cu barbă lungă / 102 
Pustnici la cimitir / 103 
Călugării dispăruţi / 104 
Mărturia a doi pelerini ciprioţi / 106 
Vizitatori tainici la Panaghia / 106 
Un pustnic necunoscut la Koukouzelika de Sus / 108 
Alt pustnic gol în pădure / 109 
Doi sihaştri contemporani / 109 
Cei trei oameni îmbrăcaţi în rasă / 114 
Pustnicul din peşteră / 115 
Descoperirea peşterii şi a osemintelor unui sfânt ascet anonim 
/ 115 
Un pustnic necunoscut între Athon şi Antiathon / 120 
Un pustnic anonim descoperă în vis moaştele sale / 121 
Mărturie despre nouă pustnici contemporani / 122 
Relatări ale părintelui Pavel „Govdelas“ / 123 
Relatări ale părintelui Meletie Sikeotis / 124 
 
 
 
III. Întâmplări minunate 
din afara Sfântului Munte Athos 
- Sinai, Creta, Rarău - 
 
Povestiri de pe Muntele Sinai / 127 
Povestiri de la Aghiofarango - Creta / 130 
Istorisiri din Moldova-România / 135 
Pustnici cu vieţuire îngerească din Munţii Rarău şi 
 Giumalău – jud. Suceava / 137 
Sfântul Episcop Ioan, din Kiev, mare sihastru în Munţii 
 Carpaţi / 147 
 
Despre monahism şi despre viaţa pustnicească 
 
Citate din Sfânta Scriptură în care se laudă viaţa isihastă / 154 
Despre isihie (Din scrierile Sfinţilor Părinţi) / 161 
Învăţături ale Sfântului Atanase Athonitul (despre isihie) / 164 
Date generale despre monahism / 165 
 
În loc de epilog: 
Cuvânt despre părinţii adormiţi, al Cuviosului Efrem Sirul /187