Poezii religioase românești – Vol. 2

Preț normal
109,00 lei
Preț de vânzare
109,00 lei
Preț normal
Fără stoc
Preț per produs
per 
Cod 6422839010267
În anul 2017, la Editura BASILICA, vedea lumina tiparului un volum de Poezii religioase românești din ultimii aproximativ 500 de ani – de la Petru Cercel până la Monahia Macrina avram – culese de cercetătorul și poetul Nicolae Ionescu-Pallas și de Părintele prof. univ. dr. Nicu Moldoveanu. Publicarea lui constituia, așa cum se preciza în nota editorială, „un început menit să descopere sau să redescopere cititorilor iubitori de poezie o mică parte din tezaurul literar și spiritual al Ortodoxiei românești”.

Lucrarea de față se înscrie în același demers de valorificare și popularizare a poeziei românești cu tematică religioasă. Selecția poeziilor cuprinse aici a fost făcută de către Părintele prof. univ. dr. Nicu Moldoveanu, profesor consultant la facultatea de teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București și membru al uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România.

Coordonatorul a inclus în acest volum poezii religioase românești alcătuite și tipărite în ultima sută de ani, atât de către autori laici, cât și clerici. Lista se deschide cronologic cu Ion Pillat și este continuată de alți poeți laici, dintre care menționăm pe: Adrian Maniu, Magda Isanos, Simeon Cubolta (Sergiu Grossu), Valeriu Gafencu, Traian Popescu, Lidia Stăniloae, Ana-Maria Barbu, Virginia Sorescu, Nichita Stănescu, Daniel-Ilie Turcea, Elena Armenescu ș.a.

Acestora li s-a adăugat un număr important de clerici poeți contemporani consacrați, mulți dintre ei membri ai uniunii Scriitorilor din România și din diaspora românească, precum Constantin C. Popescu-Iași, Theodor Damian, Nicolae Jinga, Mihalache Tudorică, Costică Moroianu, Ion Marinescu, Sever Negrescu, Ioan Pintea, Laurențiu turcu, Emil Nedelea Cărămizaru, Dumitru Buduianu și arhid. Mihalache Tudor.

Tot aici sunt incluse poezii de o adâncă sensibilitate semnate de Sfântul Ioan Iacob de la Neamț (Hozevitul), de arhimandriții Ioanichie Bălan de la Mănăstirea Sihăstria și Dometie Manolache de la Râmeț, precum și de sora acestuia din urmă, monahia Eudoxia Manolache.

În fine, cititorul va descoperi și câteva fragmente poetice ale unor compozitori de cântări corale bisericești, ca regretatul profesor, compozitor și dirijor Nicolae Lungu, preotul compozitor și dirijor Ion Popescu-Runcu, preotul profesor universitar gheorghe șoima, artistul liric Valentin teodorian, preotul profesor compozitor dr. Constantin Drăgușin și preotul profesor univ. dr. Nicu Moldoveanu, toți aceștia fiind membri ai uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România.

Publicarea acestui volum de poezii în Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) este, totodată, și un act de recunoștință față de acești români – clerici și mireni – care au dovedit, pe lângă preocupări literare, și o înaltă ținută morală.

Având încredințarea că aceste creații poetice vor fi prilej de sensibilizare, de înălțare sufletească și de apropiere de Dumnezeu, recomandăm, cu căldură, acest volum cititorilor de poezie religioasă și tuturor celor care iubesc frumosul și îl cultivă.

Editura BASILICA