Pilde şi sfaturi duhovniceşti în învăţătura Bisericii Ortodoxe

Preț normal
20,00 lei
Preț de vânzare
20,00 lei
Preț normal
Fără stoc
Preț per produs
per 
Cod 9786068933429
Citind pildele și sfaturile cuprinse în Sfânta Scriptură și în scrierile Sfinților Părinți, creștinii află cum să înțeleagă și să împlinească voia lui Dumnezeu. Scrierile sfinte ne oferă posibilitatea de a iniția dialogul dintre Creator și făptură, un dialog care, deschizând mințile și inimile, poate duce de la conversație la convertire, la închinarea în Duh și adevăr.
Interpretate și explicate pe scurt pentru omul contemporan, mereu grăbit, pildele și sfaturile așternute în acest volum sunt o sinceră invitație de a ne aduna gândurile, de a ne liniști o clipă, ca un astfel de moment să constituie începutul unei fascinante călătorii în universul credinței.

Cuprins

VECHIUL TESTAMENT
Sem și Iafet, pildă pentru cinstirea părinților / 3
Turnul Babel, paradigmă a societății tehnologizate actuale / 4
Îndrăzneala cea bună a sfinților înaintea lui Dumnezeu / 7
Soția lui Lot își dorește tovărășia păcătoșilor / 8
Purtarea de grijă a lui Dumnezeu se arată și în încercări / 9
Pilda de ospitalitate a Rebecăi / 11
Un moment de neatenție plătit scump / 12
Isaac, exemplu pentru imigranții de azi / 13
Când iubirea merită așteptată / 15
Darurile răbdării / 17
Dumnezeu sau omul / 18
Împăcarea dintre ginere și socru / 21
Împăcarea fraților certați / 22
Mezinul urât de frații săi / 24
Iosif cel preafrumos / 25
Recunoștința se cuvine arătată îndată / 28
Cu Moise spre Tărâmul Făgăduinței, cu Hristos spre Împărăția Cerurilor / 30
Prin încăpățânare și orbire ne pedepsim pe noi înșine / 31
Semnele prezenței lui Dumnezeu / 33
Nu am scăpat de idolatrie / 35
Creștinii sunt puternici în slăbiciune / 37
Un popor mic, dar hotărât / 39
Împăratul copacilor / 40
O ghicitoare pentru suflet / 41
Frumusețea străină rănește inima / 43
Folositori până la capăt / 45
Și regi de-ar fi, vrăjmașii trebuie iertați / 47
Cântarea de jale a lui David / 48
Păcatul strigător la cer al asupririi săracilor / 50
Pilda unei văduve ospitaliere / 51
Curajul unui proroc / 53
Ce ne poate învăța un topor împrumutat / 54
Să adăugăm sare faptelor noastre / 56
Iubirea ucenicului pentru părintele său duhovnicesc / 57
Pedeapsa neascultării / 58
Rugăciunea ascultată / 60
Biserica, locul prezenței lui Dumnezeu / 62
Nu oricine poate vorbi în numele Bisericii / 64
Camăta, păcat grav înaintea Domnului / 65
Femeia certăreață / 67
Destăinuirea lui Dumnezeu / 68
Promisiunea lui Dumnezeu / 69
Astăzi, nu mâine / 71
Idoli vechi și idoli noi / 73
Postul cel adevărat / 75
Marele Olar / 77
Mersul împotriva curentului / 79
Profeții mincinoși / 82
Dulceața cuvintelor dumnezeiești / 84
Preoții, străjerii sufletelor / 86
Vigilența preoților / 88
Consecințele nefaste ale voii proprii / 90
Murdăria păcatului / 93
Credința prorocilor / 95
Cuvinte frumoase, dar neîmplinite / 97
Învierea în Vechiul Testament / 98
Vremelnicia puterii / 100
Vrejul lui Iona / 101
Dreptatea soției curate / 104
Martirii sunt martorii credinței / 105
Frați uniți în credință, în cuget și în faptă / 111
O familie de sfinți / 115
Îndemnuri vechi-testamentare / 120

NOUL TESTAMENT
Amvonul lui Hristos / 123
Credința femeii cananeence / 124
Răspunsul biblic pentru calamitățile naturale / 126
Vinul cel adevărat se bea în Împărăția Cerurilor / 129
Călătoria pâinii spre masa omului / 131
Pilda grăuntelui de muștar / 132
Din nou despre pilda grăuntelui de muștar / 134
Pilda aluatului / 135
Vigoarea și vitalitatea învățăturii creștine / 137
Unirea adusă de citirea împreună a Scripturii / 138
Prigonitorul devenit sfânt / 140
Legitimitatea misiunii pauline / 146

MAICA DOMNULUI
Marea mâhnire a familiei vechi și noi / 149
Chipul moral al Maicii Domnului / 150
Tânguirea Maicii Domnului la moartea Fiului ei / 152
Icoana bătrânei văduve / 154
Istorioara imnului „Cuvine-se cu adevărat” / 155

PĂRINȚII APOSTOLICI
Bătrânețea și tinerețea Bisericii / 159
Armonia creației / 161
Găzduirea străinilor poate salva vieți / 164
Societatea creștină - o utopie? / 166
Păcatul geloziei și rivalității / 169
Cântare pentru unitate / 171
Râvna unui martir pentru Dumnezeul său / 173

APOLOGEȚI
Scrisoare către martiri / 175
Scrisoare către un guvernator nedrept / 177
Cum Îl putem vedea pe Dumnezeu / 179
Înalta menire a omului / 182

PĂRINȚI ȘI SCRIITORI BISERICEȘTI
Cum vom fi aflați, așa vom fi judecați / 185
Plângerea duhovnicilor pentru fiii lor duhovnicești /188
Despre o mare cădere / 191
Îndatoririle creștinilor față de conducători / 194
O rugăciune pentru conducători / 196
Frumusețea și spinii vieții / 198
Adevărata desfătare este cea adusă de virtuți / 199
Frumusețea Raiului este în sufletul nostru / 201
Culorile virtuților / 203
Creștinii formează noul Ierusalim / 205
Natura arată pronia lui Dumnezeu / 206
Prin sfinți ajungem la cunoașterea lui Dumnezeu /207
Convertirea creștinilor se cuvine să fie continuă / 212
Educația în viziunea Bisericii / 214
Trebuie să ne statornicim în bine asemenea îngerilor / 217
Creștinii, navigatori rătăcind pe marea vieții / 219
Capriciile infantile nu sunt nevinovate / 221
Căutând mai întâi Împărăția lui Dumnezeu, toate celelalte se adaugă nouă / 223
Păcatele copilăriei / 224
Povestea unui furt / 226
Răbdarea dreptului Iov / 228
Despre păcatul blasfemiei / 229
Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr / 232
Minunea salvării Constantinopolului / 234
Nu căderea cetății este tragedie, ci a omului / 236
Spovedania profetului Daniel și spovedania noastră / 238
Oare cine se va mântui? / 240
Și suferința are un rost / 241
Trei rugăciuni ale Fericitului Augustin / 243
Cele cinci pricini pentru care suntem ispitiți / 246
Despre iad / 247
Creația se revoltă împotriva noastră / 250
Pune Doamne strajă gurii mele! / 252
Pot păgânii să profețească? / 254
După faptă și răsplată / 256
Cel mândru cade întotdeauna / 260
Inocența copiilor se cere protejată / 261
Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă / 264
Darurile primite de Adam arată măreția omului /266

VIEȚILE SFINȚILOR
În istoria biblică, cei mai mari oameni au fost păstori / 269
Feminismul în viziunea Bisericii / 271
Martirii sunt martorii credinței / 272
Chinurile pot aduce veselie / 274
Originea minunată a obiceiului de a aduce colivă la biserică / 276
Fericita Felicitas, cea de 7 ori martiră / 278
Mame de sfinți / 281
Soldatul curajos al Domnului / 283
Sfinții patruzeci de mucenici din Sevastia / 285
Minunea vindecării de cancer a Sfintei Macrina /287
Sfinții au mintea lui Hristos / 289
Rolul suferinței în viața creștinului / 291
Călugării să fie precum păianjenii / 292
Sfânta Mahramă a Domnului, icoana nefăcută de mână omenească / 293

PĂRINȚI CONTEMPORANI
Nu, nu se poate trăi fără Dumnezeu! / 297
Mereu se poate face mai mult bine / 299
Oamenii epocii noastre viclene / 302
Părintele Iosif despre rugăciunea lui Iisus303
Rugăciunea cere nevoință / 306
Feriți-vă de prorocii mincinoși / 307
Puterea ascultării / 308
Viața arhimandritului Teofil Părăian povestită de el însuși / 309
Povestea călugărului Makarios și a drumului său către Ortodoxie / 312
Makarios despre post / 316
Bunicuțul / 318

DIVERSE
Ce ne spune un filosof păgân despre menirea noastră / 321
Ce înseamnă „mântuire”? / 322
Cum reacționăm la cuvinte? / 324
Râvna bizantinilor pentru cărțile sfinte / 326

BIBLIOGRAFIE / 329
LITERATURĂ PRINCIPALĂ / 329
LITERATURĂ SECUNDARĂ / 332