Monahismul bizantin

Preț normal
10,00 lei
Preț de vânzare
10,00 lei
Preț normal
Fără stoc
Preț per produs
per 
Cod 9789731410111
13 x 20 cm
132 p.

Pentru mulţi cititori români Maciej Bielawski, fostul preşedinte al Insitutului monastic Sfântul Anselm din Roma, este cunoscut prin lucrarea sa de doctorat "Părintele Dumitru Stăniloae, o viziune filocalică despre lume", lucrare de referinţă pentru introducerea în studiul gândirii părintelui Dumitru Stăniloae. La sfârşitul anului 2007 editura Galaxia Gutenberg propunea în limba română o altă operă a autorului polonez: Monahismul bizantin.
Noua scriere a lui Maciej Bielawski nu îşi mai propune să redescopere în mod coerent şi unitar rădăcinile gândirii unei singure persoane, ci dimpotrivă încearcă să creioneze punctelor cheie care ar putea descrie viaţa pe care au trăit-o atâţia monahi din Imperiul Bizantin. Fiind conştient de vastitatea temei pe care şi-o propune spre studiu, atât din punct de vedere geografic sau istorico-temporar cât şi a influenţei sale în viţa Biserici şi a societăţii, autorul sintetizează în primul capitol opt concepte ce caracterizează monahismul Bizantin, concepte pe care le va dezvolta pe parcursul lucrării.
Analizele unor elemente specifice ale monahismului bizantin îi permit autorului diferite paralele cu monahismul care se dezvoltă în Occidentul creştin. Paralele acestea îl atenţionează pe cititor de diferenţele de mentalitatea care există între Răsărit şi Apus, chiar dacă în amândouă tradiţiile monastice se regăsesc elementele comune cum ar fi existenţa unor „Sfinţi Munţi”.
Pe parcursul lucrării autorul polonez punctează diferte elemente care marchează istoria monahismul din răsăritul creştin până în zilele noastre şi care ne par străine mentalităţii de azi intrigându-ne. Un exemplu putem găsi în acest sens în cel de al treilea capitol, Origini monastice de la Muntele Athos, unde cu multă reverenţă ridică vălul misterului legat de interdicţia persoanelor şi a animalelor de parte feminină pe Sfântul Muntele.
Poate că mulţi s-ar fi aşteptat ca o astfel de temă să fie abordată într-un mod mult mai exhaustiv şi nu doar în ceva mai mult de o sută de pagini. Lucrarea de faţă însă nu se vrea a fi un studiu complet sau un manual sintetic al monahimsului bizantin, chiar dacă cel puţin pentru moment umple o astfel de lacună, ci doreşte să fie un punct de plecare în care se regăsesc indicate locurile, personajele, textele şi tematicile care constituie liniile principale ale monahismului bizantin. Bibliografia de la sfârşitul lucrării poate fi o bună bază spre un studiu mai articulat, multe dintre titlurile enumerate existând şi în versiune românească.
Şi de acestă dată Maciej Bielawki se face emisarul Occidentul care ştie să recepteze pozitiv lumina ce vine din Răsărit, Orientalem lumen, punându-i în valoare acele elementele care îi redau trăsăturile cele mai fine.