Făclia Unirii celei Mari. Gânduri la centenar

Preț normal
30,00 lei
Preț de vânzare
30,00 lei
Preț normal
Fără stoc
Preț per produs
per 
Cod 9786067974652
Asocierea de-acum dintre istoricii autentici și presa de calitate, întru cinstirea edificiului nostru statal, nu este deloc întâmplătoare fiindcă în epoca luptei de emancipare și de unire, elita intelectuală și periodicele românești deveniseră mijloace fundamentale ale consolidării identității naționale, ca peste tot în partea noastră de Europă. Multe dintre produsele muncii istoricilor, scrise în stil jurnalistic sau eseistic, cu scopul de a ajunge mai ușor la sufletele cititorilor, le-au părut unor analiști înscrisuri de conjunctură, ocazionale, destinate momentului și atât. La fel au crezut și cred unii observatori de astăzi, anume că ceea ce s-a scris și publicat în preambulul și în anul Centenarului ține de durata clipei și se pierde în neant odată cu trecerea timpului. Iată, însă, că ceea ce se face cu profesionalism și responsabilitate, chiar dacă se publică în presa cotidiană, poate să intre sub zodia duratei lungi. (Acad. Ioan-Aurel Pop)

* * *

Cuprins
Ioan-Aurel Pop, Îndemn către cititor
Ioan-Aurel Pop, Fascinația Marii Uniri din 1918
Claudia Septimia Sabău, Woodrow Wilson și dreptul popoarelor la autodeterminare. Impactul ideilor wilsoniene şi receptarea lor de către români în anul 1918
Ana-Maria Stan, Ctitorul învățământului românesc interbelic – Constantin Angelescu
Emilia Cismaș, O faptă vrednică de o epopee: constituirea Corpului voluntarilor ardeleni şi bucovineni (1916-1918)
Emilia Cismaș, Prima Alba Iulie a Ardealului – Manifestul de la Darniţa din 13/26 aprilie 1917
Cecilia Cârja, Martie 1848 – „primăvara popoarelor” în Europa
Florin Nicolae Ardelean, De la tradiția istorică la afirmarea principiului autodeterminării naționale. Basarabia – 27 martie 1918
Oana Habor, Rolul Consiliului Dirigent în procesul de integrare deplină a Transilvaniei în hotarele României Mari
Flaviu Vasile Rus, Personalități ale Marii Uniri. Ștefan Cicio Pop (1865-1934)
Ioana-Mihaela Bonda, Iuliu Hossu – un cardinal „cu dragoste neîmbătrânită” pentru națiunea sa
Florin Nicolae Ardelean, Vasile Lucaciu – un remarcabil luptător pentru drepturile românilor din Austro-Ungaria
Cecilia Cârja, „Şi noi am pus o piatră la temelia României Mari” – Legiunea română din Italia
Claudia Septimia Sabău, Între speranță și izbândă. Contribuția emigrației românești din Franța la realizarea Marii Uniri
Florin Nicolae Ardelean, Ioan Lupaș – un istoric în slujba idealului național
Andreea Dăncilă Ineoan, „Inamicul frate” sau despre întâlniri ale soldaților români transilvăneni cu cei basarabeni în confruntările Marelui Război
Eliza Deac, Sextil Puşcariu: rememorări
Oana Habor, Iosif Jumanca și social-democrația românească
Ioana-Mihaela Bonda, Spre cetatea de vis a Unirii. Alegerea deputaților pentru Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
Eliza Deac, Unirea Bucovinei cu România
Cecilia Cârja, Toamna Unirii celei Mari
Ioan-Aurel Pop, Alba Iulia și 1 Decembrie 1918 – simboluri ale Marii Uniri
József Lukács, Intrarea armatei române în Cluj – 24 decembrie 1918
Bibliografie