Explicarea Sfintelor Taine ale Botezului și Mirungerii

Preț normal
22,00 lei
Preț de vânzare
22,00 lei
Preț normal
Fără stoc
Preț per produs
per 
Cod 9786069890851
Sfântul Duh, coborându-Se asupra lui Iisus Hristos la Iordan, a desăvârșit în mod solemn consacrarea Sa mesianică: "Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea cuvântului" (Troparul Bobotezei). Aceasta, Mântuitorul o va trăi deplin la ieșirea din botezul morții Sale, adică la învierea Sa din morți. Descrierea botezului din Iordan are deci un caracter pascal. Iisus face o experință pascală prin acceptarea acestui ritual al apei. Din aceasta rezultă strânsa legătură a ritualului baptismal creștin cu moartea și învierea Domnului, evenimente care constituie temeiuri ale acestui ritual.

În același timp, pogorârea Duhului Sfânt peste Mântuitorul, în IOrdan, constituie o preînchipuire a Cincizecimii, care va inaugura botezul "cu apă și Duh"; acest act anticipează puterea mântuitoare și creatoare a lui Hristos Cel preamărit. Opera mesianică reia și desăvârșește opera creației. Așa precum la creație "Duhul lui Dumnezeu Se purta deasupra apelor" (Facere I, 2), tot așa, la inaugurarea noii creații, Duhul, în chip de porumbel, Se poartă deasupra apelor Iordanului, făcând ca acestea să-și recapete sfințenia. Întreaga eficiență înnoitoare a Botezului creștin este astfel anticipată în actul botezării Mântuitorului.

Dr. Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului