Despre legea duhovnicească. Despre cei ce-și închipuie că se îndreptățesc din fapte

Preț normal
12,00 lei
Preț de vânzare
12,00 lei
Preț normal
Fără stoc
Preț per produs
per 
Cod 6422839001630
11 x 20 cm
108 p.

"Despre Sfântul Marcu Ascetul s-au păstrat din nefericire foarte puţine date. Se cunoaşte doar că a trăit în a doua jumătate a sec. IV şi prima jumătate a sec. V. După ce a slujit o vreme ca egumen al unei mănăstiri din apropierea Ancyrei, Galatia - Asia Mică (azi Ankara, Turcia), s-a retras în pustie pentru o viaţă de rugăciune deplină. L-a preţuit în chip special pe Sfântul Ioan Gură de Aur, al cărui contemporan a fost. A combătut mari erezii ale acelei vremi - mesalianismul şi nestorianismul. Scrierile sale, având un caracter deopotrivă profund duhovnicesc şi practic, pot reprezenta o călăuză clară, sigură şi concisă a vieţii creştine asumate cu seriozitate şi trăire cu intensitate.

Colecţia "Lumini pentru suflet" urmăreşte ca, prin texte patristice limpezi şi concentrate, să fie un îndrumar duhovnicesc atât în însuşirea credinţei ortodoxe a Bisericii, cât şi întruparea acesteia într-o dreaptă vieţuire, de preaslăvire a lui Dumnezeu şi de iubire faţă de aproapele. Ca atare, publicăm în primul volum al acestei noi colecţii două scrieri ale Sfântului Marcu Ascetul - Despre legea duhovnicească şi Despre cei ce-şi închipuie că se îndreptăţesc din fapte, la care se adaugă şi Epistola sa către Nicolae monahul - în traducerea vrednicului de pomenire Părinte Profesor Dumitru Stăniloae". (Din Cuvântul înainte al Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL.