Curăția inimii

Preț normal
30,00 lei
Preț de vânzare
30,00 lei
Preț normal
Fără stoc
Preț per produs
per 
Cod 9789731981338
De la imparatia pacatului la Imparatia lui Dumnezeu din launtrul nostru 
 
Aceasta este comoara ascunsă în ţarina inimii tale, pe care nu ai aflat-o încă din pricina nelucrării. Căci de ai fi aflat-o, ai fi vândut toate şi ai fi cumpărat ţarina aceasta. Dar acum, fiindcă ai părăsit ţarina, te îngrijeşti de cele din jurul ţarinei, în care nu se află nimic altceva decât spini şi pălămidă. 
 De aceea zice Mântuitorul: Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu (Matei 5, 8). Deci îl vor vedea pe El şi comorile din El atunci când se vor curăţi pe ei înşişi prin dragoste şi înfrânare; şi cu atât mai mult, cu cât vor spori curăţirea” - Sfântul Maxim Mărturisitorul. 
Şi fiind întrebat de farisei când va veni împărăţia lui Dumnezeu, le-a răspuns şi a zis: Împărăţia lui Dumnezeu nu va veni în chip văzut. Şi nici nu vor zice: Iat-o aici sau acolo. Căci, iată, împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru (Lc 17, 20-21). 
 
Cuprins 
 
Menirea omului: asemănarea cu Dumnezeu (introducere) / 5 
 
Omul, fiinţă spirituală în trup 
Trup şi suflet. Numai omul are suflet / 9 
Omul este mai presus de îngeri / 16 
Plăcere şi durere. Poftă şi mânie. Afecte / 17 
Boala, moartea şi vindecarea sufletului / 26 
Omul lăuntric şi duhovnicesc / 31 
Inima omului 
Ce este inima? / 33 
Comoara ascunsă în ţarina inimii: Împărăţia cerurilor / 40 
Inima – loc al întâlnirii cu sine. Aflarea inimii – începutul mântuirii / 51 
Inima – loc al întâlnirii cu Hristos, cu aproapele şi cu Biserica sau cu… diavolul / 53 
Omul cel tainic al inimii: persoana (ipostasul) / 60 
Curăţirea inimii - Să nu asculţi de inima ta, până nu ai dezrădăcinat patimile din ea / 63 
Adâncul de taină al inimii (65), Bolile inimii (67), Răutatea inimii (71), Împietrirea sau nesimţirea inimii (73), Despietrirea inimii (76), Mijloace de curăţire a inimii (79); Zdrobirea inimii şi darul lacrimilor (91), Căldura sau ardoarea inimii (105), Păzirea inimii (108) 
Mintea omului 
Minte - inimă – suflet / 110 
Mintea şi sufletul (110); Mintea şi inima (112); Mintea şi raţiunea (113); Mintea şi atenţia (114); 
Curăţirea minţii. Toate sunt curate pentru cei curaţi / 116 
Mintea (116), Mişcările, căile şi viaţa minţii (117), Bolile minţii (126), Paza şi curăţirea minţii (130), Roadele vindecării minţii (139), Lumina firească a minţii (145); Coborârea minţii în inimă (149), 
Raţiunea şi gândurile 
Raţional este numai cel ce-L caută pe Dumnezeu / 151 
Gândurile răutăţii şi alungarea lor / 157 
Războiul gândurilor (157); Fabrica de gândurile rele (160), Vindecarea de gândurile rele (168), Gândurile omului rău (177), Gândurile rele şi bolile trupeşti (188), Gândurile rele diavoleşti (189) 
Smerita cugetare / 193 
Noi avem mintea lui Hristos / 196 
Voinţa 
Lupta celor trei voinţe sau legi / 212 
Ispitele. Ridică ispitele şi nu se va mântui nimeni / 216 
Treptele împătimirii - de la gândul rău la fapta păcătoasă / 222 
Sentimente, dorinţe, plăceri, simţiri 
Simţirea lui Dumnezeu în creaţie / 224 
Dorinţe şi plăceri. Iconomia dorinţei / 225 
Patologia dorinţei şi a plăcerii. Comportamentul spontan / 231 
 
Inima curată 
Inimă curată şi duh drept / 238 
Cum să ne lărgim inima? / 245 
 Bunătăţile inimii curate / 246 
 Virtuţile – un bun al inimii curate / 256 
 Iubirea din inimă curată. Durerea inimii / 259 
 Puterea inepuizabilă a inimii care iubeşte / 265 
 Paza curăţiei inimii / 267 
 
Note / 274