Comentariu cultural-istoric al Vechiului Testament

Preț normal
165,00 lei
Preț de vânzare
165,00 lei
Preț normal
Fără stoc
Preț per produs
per 
Cod 9786067320046
Care să fie explicaţia faptului că sfânta Carte a Legii a fost găsită în timpul lucrărilor de renovare a Templului întreprinse pe vremea regelui Iosia (2 Cronici 34:14)? Dovezile ce ne parvin din Antichitate atestă că, în cultura egipteană și mesopotamiană, era ceva obişnuit să se pecetluiască anumite documente de mare însemnătate – inclusiv documente teologice – în zidurile sau la temelia unor temple sau palate, cu scopul de a le face de cunoscut vreunui viitor rege care ar iniţia un proces de restaurare a clădirii. Ce avea psalmistul în minte atunci când Îl lăuda pe Dumnezeu că a îndepărtat fărădelegile noastre „cât este de departe răsăritul de apus” (Psalmul 103:12)? Într-un imn egiptean închinat lui Amon-Ra, zeul este preamărit pentru judecarea celor vinovaţi. Grație discernământului de care dă dovadă zeul, cei vinovaţi sunt trimişi la răsărit, iar cei drepţi, la apus. Întrucât naraţiunile, genealogiile, legile, poezia, literatura sapienţială şi profeţiile Vechiului Testament sunt adânc înrădăcinate în istorie, orizontul nostru s-a lărgit semnificativ în ce privește lumea antică prin contribuţia arheologilor, a istoricilor sau a sociologilor. Toate aceste date aduc noi elemente contextuale și aruncă o lumină proaspătă asupra unor texte cunoscute, precum istoria vieții lui Avraam sau David, asupra unor imagini poetice din Psalmi sau Proverbe ori asupra profețiilor lui Isaia și Ieremia. Scris într-un limbaj limpede, fără prea mulţi termeni tehnici, comentariul conţine: • un glosar de termeni istorici, popoare antice, texte şi inscripţii • hărţi şi tabele cu date istorice importante • explicaţii extinse pentru chestiuni mai semnificative de context cultural-istoric • articole introductive la începutul fiecărei secţiuni John H. Walton este profesor de Vechiul Testament şi ebraică la Institutul Biblic Moody. Printre cărţile sale cu tematici legate de Vechiul Testament se află: Ancient Israelite Literature in Its Cultural Context, Chronological and Background Charts of the Old Testament şi (împreună cu Andrew E. Hill) A Survey of the Old Testament. Victor H. Matthews este profesor de religie la Universitatea de Stat Southwest Missouri. A scris mai multe cărţi cu teme inspirate din Vechiul Testament, printre care: Manners and Customs in the Bible: an Illustrated Guide to Life in Bible Times, (împreună cu James Moyer) The Old Testament: Text and Context şi (împreună cu Don C. Benjamin) The Social World of Ancient Israel. Mark W. Chavalas este profesor de istorie la Universitatea Wisconsin, LaCrosse. Este editor al lucrărilor: Emar: The History, Religion, and Culture of a Syrian Town in the Late Bronze Age , (împreună cu John J. Hayes) New Horizons in the Study of Ancient Syria şi (împreună cu K.L. Younger jr) Syria-Mesopotamia and the Bible.