Apologetica ortodoxă. Vol. 1

Preț normal
35,00 lei
Preț de vânzare
35,00 lei
Preț normal
Fără stoc
Preț per produs
per 
Cod 6422839004099
Structurat în două volume, prezentul manual de Apologetică ortodoxă constituie un îndemn la descoperirea potenţialului înţelesurilor deopotrivă duhovniceşti şi cuprinzătoare ale acestei discipline. Parcurgerea elementelor de ordin istoric se va face în sensul identificării a ceea ce poate contribui astăzi la conturarea unei atitudini apologetice mărturisitoare şi deschise către un dialog onest, în continuitate strânsă cu Tradiţia Bisericii.

Primul volum cuprinde trei părţi. Prima dintre ele oferă repere de ordin introductiv referitoare la studiul Apologeticii, insistându-se pe dimensiunea mărturisitoare şi eclesială a Adevărului întrupat. În a doua parte sunt abordate aspecte ale apologiei creştine de-a lungul timpului: mărturia de viaţă a Mântuitorului Iisus Hristos ca model al apologiei creştine, apologiile Apostolilor, Martirilor şi Apologeţilor şi, deopotrivă, repere apologetice semnificative dezvoltate de Sfinţii Părinţi. Partea ultimă inventariază momente semnificative care au distorsionat apologetica eclesială în contextul secularizării şi al utopiilor generate de raţiunea autonomă (scolastică, renaştere, modernitate).

Volumul al II-lea este dedicat în întregime unor tematici de actualitate care invocă relaţia dintre teologie, filosofie şi ştiinţă. Asumând duhul apologeticii biblice şi patristice (cu repere evidenţiate în volumul I), în volumul al II-lea vom încerca structurarea unei abordări eclesiale cu privire la aceste tematici, vizând rezultate din domenii de referinţă ale cercetării știinţifice şi a reflecţiei filosofice din contemporaneitate. Vom propune repere pentru o Apologetică ortodoxă contemporană, urmărind să valorificăm dimensiunea mărturisitoare a Apologeticii ortodoxe în interacţiunea cu diferite concepţii şi rezultate recente din domeniile ştiinţei şi filosofiei.