Credința, nădejdea și iubirea în viața și opera lui Andrei Tarkovski

Preț normal
10,00 lei
Preț de vânzare
10,00 lei
Preț normal
22,00 lei
Fără stoc
Preț per produs
per 
Cod 9786069322284
Teolog şi etnolog, Doctor în Teologie la St. Serge (Paris) şi colaborator al regretatului Horia Bernea la Muzeul Ţăranului Român, Costion Nicolescu (n. 1946) este astăzi una dintre vocile ortodoxe cele mai autorizate ale culturii noastre creştine. Cartea de faţă, închinată mai dreptei pomeniri a marelui cineast ortodox rus Andrei Tarkovski (1932-1986), scrisă în primul rând din perspectiva competenţei teologice, are toate datele unei contribuţii româneşti referenţiale la bibliografia tarkovskiană. Corect înţeles şi sincer asumat, Tarkovski rămâne - iar cartea de faţă stă mărturie la îndemână - o posibilă Călăuză harismatică pe calea adeseori sinuoasă a reîntâlnirii noastre sub Crucea lui Hristos.


«Când totul pare pierdut, printre noi se ivesc făpturi angelice, cu diafană alcătuire lumească, hărăzite să ne întărească sufletește prin neasemuita frumuseţe a izvodirii lor. Întâlnirea teologului poet Costion Nicolescu cu filmele pravoslavnicului regizor rus Andrei Tarkovski ţine de o asemenea tainică, proniatoare lucrare. Despre geniul și pătimirile întru credinţă și ideal estetic ale lui Tarkovski s-au scris multe tomuri, pe multe meridiane. Nici unul cu o atât de pătrunzătoare, de exhaustiv evaluatoare privire asupra balansului între fericirea plăsmurii, ca Slavă a lui Dumnezeu, și infernul contingentului. Nici unul cu o atât de subtilă decodare a gândului tarkovskian prin grila textelor sfinte. Fundamentală în cultura noastră contemporană, cartea lui Costion Nicolescu fascinează prin smerita tâlcuire a creaţiei și martiriului unui cineast creștin răstignit de cruda perfidie a comunismului ateu».
Manuela Cernat

«La câţiva ani după moartea cineastului, în 1989, circula în presă o fotografie năucitoare despre revolta studenţilor chinezi: în Piaţa Tiananmen, un tânăr s-a oprit în faţa convoiului ameninţător de tancuri, reuşind să stopeze înaintarea lor! Această imagine m-a trimis cu gândul la Andrei Tarkovski, cel care s-a luptat cu colosul sovietic şi a reuşit să se impună.
Să aprindem o lumânare pentru sufletul său şi să încercăm să străbatem în această carte un drum iniţiatic în lumea filmelor lui, făcând eforturi ca lumânarea să rămână mereu aprinsă!».
Nicolae Mărgineanu