Eroismul cotidian. Eseuri despre viața creștină

Preț normal
30,00 lei
Preț de vânzare
30,00 lei
Preț normal
Fără stoc
Preț per produs
per 
Cod 9786066073721
 Pr. Paul Siladi este unul dintre tinerii teologi clujeni care-şi confirmă încă o dată talentul scriitoricesc şi capacitatea de a răspunsuri surprinzătoare la întrebările importante ale vieţii duhovniceşti. Obişnuiţi fiind să citim la Paul
Siladi interpretări citadine ale apoftegmelor Părinţilor pustiei, cartea de faţă ne propune un exerciţiu cam de aceeaşi natură, adică un tip de „indigenizare” a unui mesaj dintr-o altă zonă, în spaţiul nostru mental şi cultural. De această dată, însă, asistăm la tâlcuirea în premieră, pentru contextul românesc, a maximelor unui Părinte al oraşului, Părintele Thomas Hopko. Cititorului creştin Părintele Thomas Hopko îi este cunoscut prin lucrarea Homosexualitatea – o abordare ortodoxă, traducerea lucrării Christian Faith and Same Sex Attraction – Eastern Orthodox Reflections, realizată de Marian Rădulescu, cu un cuvânt înainte de Mihail Neamţu şi publicată la Editura Theosis, în 2009.