Anastasimatar. Privegher Paisian

Preț normal
249,00 lei
Preț de vânzare
249,00 lei
Preț normal
350,00 lei
Fără stoc
Preț per produs
per 
Cod 9790694902568
Volumul Anastasimatarului Sfîntului Macarie şi al Privegherului paisian este o colecție în premieră a celor mai frumoase compoziții din secolele XIII-XIX din toate genurile, tempo-urile și stilurile de cîntări, acoperind toate necesitățile muzicale și liturgice posibile pentru vecernie, utrenie și privegherile festive.

Cu excepţia Anastasimatarului, care este reeditat direct după ediţia 1823, o mare parte din compoziţiile din Privegherul paisian sînt publicate acum pentru prima dată, extrase din manuscrisele muzicale obişnuite ale obştilor ucenicilor Sfîntului Paisie Velicicovschi.

Anastasimatarul-Privegher este o comoară de carte, un volum indispensabil pentru orice cîntăreț profesionist și pentru orice pasionat. În cuprinsul său se află 850 de pagini de partituri, compuse aproape în întregime de sfinți:


I. Anastasimatarul irmologic al lui Petru din Peloponnes, completat de dascălii constantinopolitani Petru Vyzantie, Grigorie Protopsaltul şi Hurmuz Hartofylax şi tradus în româneşte şi întregit de către Sfîntul Macarie Ieromonahul (1763-1836), tipărit la Viena în 1823.


II. Mic Privegher paisian:

1. Vecernia Mare: anixandarii, Fericit Bărbatul, Lumină lină, prochimene, stihiri theotokia irmologice, tropare de obşte ale Sfinţilor)

2. Utrenia: Dumnezeu este Domnul şi troparele Învierii din Papadikie, polielee în stihuri pe toate glasurile, polieleu al Maicii Domnului glas leghetos, binecuvîntările Învierii, antifoanele glasului 4, pasapnoaria înainte de Evanghelia utreniei gl. 3 de Mihalache Moldoveanul, stihirile după Evanghelie, catavasiile scurte ale marilor Sărbători de peste an, Ceea ce eşti mai cinstită la oda a 9-a, doxologii irmologice de Iacov Protopsaltul, doxologii scurte de Manuil Protopsaltul.

3. Kekragarii de Iacov Protopsaltul

4. Stihirile theotokia dogmatice ale Învierii, de Panaiot Hrysaf cel Nou (premieră editorială mondială)

5. Pasapnoariile laudelor, de Iacov Protopsaltul

6. Cele 11 stihiri voscresne de Sfîntul Ioan Glykys (premieră editorială mondială)


III. Un amplu studiu despre istoria Octoihului. Acesta este un text documentar de pionierat, deschizător de drumuri, de o importanță deosebită pentru imnologie, liturgică şi bizantinologie, pentru înţelegerea istoriei imnografiei cîntate în Sfînta Biserică Ortodoxă la privegherile şi liturghiile Duminicilor de peste an.